!!!! Informacja !!!!

Informujemy, że z dniem 31 grudnia 2023r. zakończyła się realizacja projektu pn. „Gminny Klub Seniora w Dukli III” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII. Integracja Społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

Zgodnie z umową o dofinansowanie Gmina Dukla od 1 stycznia 2024r. zapewnia instytucjonalną gotowość podmiotu do świadczenia usług opiekuńczych w formie stacjonarnej opieki dziennej realizowanej w ramach Gminnego Klubu Seniora w Dukli
w zakresie zbliżonym do dotychczas udzielanych świadczeń.

Liczba miejsc oferowanych w Klubie Seniora w Dukli – 30.

Prowadzono bieżący nabór uczestników do Klubu Seniora w Dukli (ul. Trakt Węgierski 8d (parter), 38-450 Dukla).

Osoby chętne do skorzystania ze wsparcia, prosimy o kontakt:

Do Gminnego Klubu Seniora mogą być przyjęci osoby spełniające poniższe kryterium:

–  zamieszkanie na terenie gminy Dukla;

– wiek uczestnika: 60+;

– posiadanie statusu osoby potrzebującej wsparcia w codziennym funkcjonowaniu tj. która ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z  podstawowych czynności dnia codziennego, weryfikacja na podstawie zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego potrzebę wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

W ramach Klubu Seniora dla Uczestników będą świadczone wsparcia: 

 – zagospodarowanie czasu wolnego po zakończeniu aktywności zawodowej (m.in. rozwijanie umiejętności i indywidualnych zainteresowań);

– warsztaty tematyczne w różnych obszarach temat., m.in malarskich, gastronom., florystycznych;

– czas spędzany na czytaniu książek, czasopism, rozwiązywanie krzyżówek, kącik TV;

– wspólne obchodzenie imprez okolicznościowych (Dzień Seniora, Dzień Kobiet, Wielkanoc, Wigilia);

– wyjazdy do filharmonii, teatru, kina, muzeum;

– zajęcia z aktywności ruchowej (zajęcia nordic walking, gimnastyka).

Zapraszamy 🙂

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.