Rekrutacja

Baner

Gmina Dukla prowadzi obecnie proces rekrutacji uczestników (osób) do Gminnego Klubu Seniora w Dukli rozpoczynającego swoją działalność od stycznia 2018 roku

Zapraszamy seniorów w wieku 60 + zamieszkujących gminę Dukla, niesamodzielnych z uwagi na stan zdrowia i niepełnosprawność, które ze względu na swój podeszły wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub pomocy w zaspokajaniu potrzeb życiowych.

Szczegóły rekrutacji zawiera regulamin.  Dokumenty do pobrania:

  1. Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie pt. „Gminny Klub Seniora w Dukli”,
  2. Zmiana w Regulaminie Rekrutacji do Klubu Seniora w Dukli
  3. Załącznik nr 1 Formularz zgłoszeniowy/rekrutacyjny,
  4. Załącznik nr 2 Karta oceny osoby kierowanej do Klubu Seniora w Dukli,
  5. Załącznik nr 3 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  6. Załącznik nr 4 Deklaracja udziału w projekcie.

EW