Otwarcie Gminnego Klubu Seniora w Dukli

23 kwietnia br. w siedzibie Gminnego Klubu Seniora w Dukli przy ulicy Trakt Węgierski 8A odbyło się oficjalne otwarcie Gminnego Klubu Seniora. Przybyłych na otwarcie gości przywitał burmistrz Dukli Andrzej Bytnar. W otwarciu uczestniczyli: wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Maria Kurowska, o. Tacjan Mróz gwardian i kustosz z Sanktuarium św. Jana z Dukli w Dukli, wiceburmistrz Dukli Elżbieta Wróbel, skarbnik Gminy Dukla Jolanta Bik, koordynator projektu Anna Lubaś z firmy A2 Anna Lubaś, naczelnik Wydziału Gospodarczego Piotr Świder, przewodniczący Rady Miejskiej w Dukli Andrzej Dziedzic, radni RM w Dukli: Zenon Leńczyk, Władysław Boczar, Jan Marszał, dyrektor Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie z siedzibą w Dukli Łukasz Piróg, dyrektorki: Ośrodka Kultury w Dukli Małgorzata Walaszczyk-Faryj, Miejskiego Ośrodka Opieki Społecznej w Dukli Małgorzata Bielec i Środowiskowego Domu Samopomocy w Cergowej Urszula Dymek-Urynowicz, a przede wszystkim Seniorzy uczestnicy Gminnego Klubu Seniora wraz z pracownikami klubu.

Burmistrz Dukli powiedział: Starość jest nieunikniona, jednak nie musi ona oznaczać bierności, choroby, samotności, wręcz przeciwnie, dzięki wydłużaniu się ludzkiego życia i stałej poprawie jego jakości, w tym także stanu zdrowia, może być to czas aktywnej realizacji własnych pasji i marzeń. Motywacją do realizacji zadania było przede wszystkim przeciwdziałanie osamotnieniu i utworzenie bezpiecznego, przyjaznego miejsca dla Seniorów. (….)Projekt Gminny Klub Seniora w Dukli ma na celu zwiększenie dostępności do usług środowiskowych i opiekuńczych w zakresie przeciwdziałania osamotnieniu i marginalizacji niesamodzielnych seniorów z terenu gminy Dukla. Całkowita wartość projektu 932.097,00 zł, w tym kwota dofinansowania 885.492,10 zł, ( UE 792.282,45 zł, dotacja celowa 93.209,65 zł), wkład własny 46.604,90 zł. Okres realizacji projektu: 01.10.2017 – 31.03.2020 r. dla 80 uczestników (56K i 24M) , w tym dostosowanie obiektu: X-XII. 2017 r. Aktualnie jest 23 uczestników w trakcie realizacji projektu, a pierwsze zajęcia rozpoczęły się 15 lutego 2018 r. (……..). Następnie nastąpiło poświecenie obiektu przez o. Tacjana Mroza i symboliczne przecięcie wstęgi przez władze gminy Dukla, panią wicemarszałek Marię Kurowską i reprezentantów Gminnego Klubu Seniora. Seniorzy zaprezentowali specjalnie na tę okazje przygotowany program artystyczny pod kierunkiem kierowniczki Aleksandry Okońskiej –Szczurek i Jolanty Czapskiej – były to piosenki i skecze. Pani kierownik przedstawiła prezentację „Gminny Klub Seniora w Dukli” , w której pokazała przygotowywania pomieszczeń, w których obecnie mieści się klub. Były także drobne prezenty dla Klubu od wicemarszałek Marii Kurowskiej anioł i od burmistrza Dukli Andrzeja Bytnara sprzęt kuchenny.

Krystyna Boczar-Różewicz

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.